آغاز نام‌نویسی شرکت در همایش: 25 آذر 1395

پایان مهلت نام‌نویسی در همایش: 25 بهمن 1395

نام‌نویسی تنها از طریق وبگاه کنفرانس میسر است.

 

برای تکمیل فرم‌ نام‌نویسی اینجا را کلیک کنید.