ثبت دومین کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتالی: مالکیت فکری در ISC
1395-11-23
ثبت دومین کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتالی: مالکیت فکری در ISC

دومین کنفرانس ملی کتابخانه دیجیتالی: مالکیت فکری، در ISC به ثبت رسید. کلیک

ISC نظام استنادی علوم کشورهای اسلامی، نخستین نظام رتبه بندی استنادی در جمهوری اسلامی ایران است که توسط مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری شیراز تهیه شده است.