برگزاری نمایشگاه کتاب
1395-10-30
برگزاری نمایشگاه کتاب

کانون کتاب و کتاب خوانی دانشگاه علامه طباطبائی در راستای فعالیت های جنبی کنفرانس، اقدام به برگزاری نمایشگاه کتاب با موضوع مرتبط خواهد کرد.