خط مشی حمایت از کنفرانس کتابخانة دیجیتالی
 
سازمان‌های پیشرو در جهان، همواره با حضور در رویدادهای اجتماعی و علمی، ضمن حمایت از پژوهش و تحقیق در جامعۀ دانشگاهی که باعث نوآوری و ایجاد فنّاوری‌ها و درنهایت پیشرفت جامعه می‌شود، با معرفی خود به‌عنوان سازمانی حامی و ایجاد حسّ اعتماد در مخاطبان و شرکت‌کنندگان، می‌توانند به سودآوری پایدار و درازمدت دست یابند.
در همین راستا و به منظور جذب حمایتهای مالی حامیان، درجات مختلف حمایت مالی به همراه خدماتی که دبیرخانه کنفرانس به هر درجه در قالب قرارداد / تفاهم نامه ارائه می‌کند، در زیر  مشخص گردیده است.
شایان ذکر است که ارائه خدمات زیر به حامیان با توجه به محدودیت زمانی و مکانی بسته به اولویت نام‌نویسی و قرارداد ارائه می‌شود. ارائه خدمات ترکیبی از حالات سه گانه نیز با توافق طرفین میسر است.
 
 دسته‌بندی حامیان کنفرانس:
  •     حامیان معنوی:
سازمانهایی که بر اساس روابط سازمانی و یا تفاهم‌نامه، نام و نشان آنها در سایت و پوسترها قرار میگیرد.
  •      حامیان علمی:
سازمانهایی که در بحث علمی کنفرانس همراهی کرده‌اند.
 
  • حامیان فرهنگی:‌
شامل پوشش خبری کنفرانس توسط خبرگزاری‌ها،‌ جراید، روزنامه‌ها و شبکه‌های تلوزیونی می‌شود.
 
  •    حامیان مالی:
سازمانهایی که در ازای دریافت بسته‌های زیر، مبلغ واریز کرده‌اند.


بسته زمرد :

حمایت مالی: 80 میلیون ریال

 1. درج نام و نشان حامی به عنوان حامی بلورین/ بسته زمرد کنفرانس در:

 مجموعه مقالات الکترونیکی کنفرانس/ استند تبلیغاتی در سالن اصلی/  بسته اهدایی به شرکت‌کنندگان در کنفرانس  

2. اختصاص 20 دقیقه از پنل تخصصی به منظور استفاده از تجربیات مشابه

3. استقرار یک استند تبلیغاتی در سالن لابی کنفرانس
4. درج نشان و لینک شرکت در وبگاه کنفرانس کتابخانه دیجیتالی
5. اضافه کردن کاتالوگ‌های شرکت در بسته‌های اهدایی
6. امکان شرکت 6 نفر از کارکنان شرکت به صورت رایگان و 10 نفر از کارکنان سازمان با تخفیف 50%
7. قرار گرفتن پرچم سازمان در سالن لابی کنفرانس
8. نظرسنجی از شرکت‌کنندگان در کنفرانس
9. پوشش خبری کنفرانس
10. ارایه لوح تقدیر شرکت در کنفرانس
11. اختصاص یک غرفه در محل کنفرانس 
 
بسته یاقوت
حمایت مالی: 60 میلیون ریال
1. درج نام و نشان حامی به عنوان حامی زرین / بسته یاقوت کنفرانس در:
1-1. مجموعه مقالات الکترونیکی کنفرانس
2-1 . استند تبلیغاتی در اصلی سالن
3-1. بسته اهدایی به شرکت‌کنندگان در کنفرانس
2. اختصاص 15 دقیقه از پنل تخصصی به منظور استفاده از تجربیات مشابه
3. استقرار یک استند تبلیغاتی در سالن لابی کنفرانس
4. اضافه کردن کاتالوگ‌های شرکت/ سازمان در بسته‌های اهدایی
5. درج نشان و لینک شرکت در وبگاه کنفرانس کتابخانه دیجیتالی
6. امکان شرکت 4 نفر از کارکنان شرکت به صورت رایگان و 7 نفر از کارکنان سازمان با تخفیف 50%
7. قرار گرفتن پرچم سازمان در سالن لابی کنفرانس
8. درج نام و نشان تجاری شرکت بر روی کارت شناسایی شرکت‌کنندگان
9. پوشش خبری کنفرانس
10. ارایه لوح تقدیر شرکت در کنفرانس
11. اختصاص یک غرفه در محل کنفرانس

بسته مروارید :
حمایت مالی: 40 میلیون ریال
1. درج نام و نشان حامی به عنوان حامی سیمین / بسته مروارید کنفرانس در:
1-1. مجموعه مقالات الکترونیکی کنفرانس
2-1 . استند تبلیغاتی در اصلی سالن
3-1. بسته اهدایی به شرکت‌کنندگان در کنفرانس
2. اختصاص 10 دقیقه از  پنل تخصصی به منظور استفاده از تجربیات مشابه
3. اضافه کردن کاتالوگ‌های سازمان/ شرکت در بسته‌های اهدایی
4. قرار گرفتن پرچم سازمان/ شرکت در سالن لابی کنفرانس
5. دعوت افتخاری از 2 نفر به انتخاب سازمان / شرکت، برای حضور در کنفرانس
7. پوشش خبری کنفرانس
8. ارایه لوح تقدیر شرکت در کنفرانس