شورای سیاستگذاری
دکتر احمد برجعلی
رئیس شورای سیاست گذاری
ریاست محترم دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
وب سایت: 217.218.98.136/homepage/9693042/?lang=fa-ir
پست الکترونیکی: borjali [at] atu.ac.ir
دکتر حبیب هنری
عضو شورای سیاست گذاری
معاون محترم پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی
وب سایت: 217.218.98.136/homepage/9692072/?lang=fa-ir
پست الکترونیکی: honari_h [at] yahoo.com
دکتر عبدالساده نیسی
عضو شورای سیاست گذاری
مدیر محترم امور پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی
وب سایت: 217.218.98.136/homepage/9693189/?lang=fa-ir
پست الکترونیکی: a_neisy [at] atu.ac.ir
دکتر فرامرز سهرابی
عضو شورای سیاست گذاری
معاون محترم پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
وب سایت: simap.atu.ac.ir/homepage/9693128/?lang=fa-ir
پست الکترونیکی: sohrabi [at] atu.ac.ir
دکتر سید مهدی طاهری
عضو شورای سیاست گذاری
رئیس محترم کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی
وب سایت: simap.atu.ac.ir/homepage/6132764/?lang=fa-ir
پست الکترونیکی: taherismster [at] gmail.com
دکتر مهدی علیپور حافظی
عضو شورای سیاست گذاری
استادیار و متخصص حوزه کتابخانه دیجیتالی
وب سایت: irandoc.ac.ir/alipour-hafezi/alipour-hafezi.html
پست الکترونیکی: alipour [at] irandoc.ac.ir
دکتر میترا صمیعی
دبیر علمی کنفرانس
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
وب سایت: www.nlai.ir/?tabid=2672
پست الکترونیکی: isiri.tc46 [at] gmail.com
دکتر عصمت مومنی
دبیر اجرایی کنفرانس
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
وب سایت: goo.gl/xs411c
پست الکترونیکی: momeni.esmat [at] yahoo.com
دکتر علی مرجائی
عضو شورای سیاست گذاری
دانش آموخته دکترای مدیریت فناوری اطلاعات
وب سایت: ali.marjaie@gmail.com
پست الکترونیکی: ali.marjaie [at] gmail.com
کمیته علمی
دکتر میترا صمیعی
دبیر علمی کنفرانس
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
وب سایت: www.nlai.ir/?tabid=2672
پست الکترونیکی: isiri.tc46 [at] gmail.com
دکتر فریبرز خسروی
عضو کمیته علمی
دکتری کتابداری و اطلاع‌رسانی
وب سایت: goo.gl/gurvl0
پست الکترونیکی: fa.khosravi [at] gmail.com
دکتر غلامعلی منتظر
عضو کمیته علمی
معاون پژوهش و برنامه‌ریزی بنیاد ملی نخبگان
وب سایت: goo.gl/ynllxx
پست الکترونیکی: example [at] mail.com
دکتر کامبیز بدیع
عضو کمیته علمی
استاد پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
وب سایت: goo.gl/2xnjxs
پست الکترونیکی: example [at] mail.com
دکتر سعید رضایی شریف آبادی
عضو کمیته علمی
استاد و رئیس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا
وب سایت: goo.gl/faiiqa
پست الکترونیکی: srezaei [at] alzahra.ac.ir
دکتر علیرضا طالب پور
عضو کمیته علمی
استادیار گروه هوش مصنوعی دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی
وب سایت: goo.gl/ltpbj9
پست الکترونیکی: talebpour [at] sbu.ac.ir
دکتر رضا ملکی
عضو کمیته علمی
دکترای رشته کتابداری و اطلاع رسانی
وب سایت: goo.gl/dgfngn
پست الکترونیکی: example [at] mail.com
دکتر محمدهادی میرشمسی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی
وب سایت: 217.218.98.136/homepage/6165854/?lang=fa-ir
پست الکترونیکی: example [at] mail.com
دکتر اسمعیل زارعی زوارکی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
وب سایت: goo.gl/zmy3cu
پست الکترونیکی: ezaraii [at] yahoo.com
دکتر صفر بیگ زاده
عضو کمیته علمی
دانش‎اموختهء دکتری حقوق خصوصی از دانشگاه تهران
وب سایت: goo.gl/nahq4t
پست الکترونیکی: beigzadeh [at] irandoc.ac.ir
دکتر مهدی زاهدی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی حقوق عمومی و بین‌الملل
وب سایت: 217.218.98.136/homepage/9693118/?lang=fa-ir
پست الکترونیکی: example [at] mail.com
دکتر سید مهدی طاهری
عضو کمیته علمی
رئیس محترم کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی
وب سایت: simap.atu.ac.ir/homepage/6132764/?lang=fa-ir
پست الکترونیکی: taherismster [at] gmail.com
دکتر عصمت مومنی
عضو کمیته علمی
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
وب سایت: goo.gl/xs411c
پست الکترونیکی: momeni.esmat [at] yahoo.com
دکتر داریوش مطلبی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
وب سایت: irandoc.ac.ir/irandoc/files/file/resume/matlabi-resume.pdf
پست الکترونیکی: example [at] mail.com
دکتر مهدی علیپور حافظی
عضو کمیته علمی
استادیار و متخصص حوزه کتابخانه دیجیتالی
وب سایت: irandoc.ac.ir/alipour-hafezi/alipour-hafezi.html
پست الکترونیکی: alipour [at] irandoc.ac.ir
دکتر یعقوب نوروزی
عضو کمیته علمی
استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه قم
وب سایت: goo.gl/j9ktxz
پست الکترونیکی: ynorouzi [at] gmail.com
دکتر سعید پورروستایی اردکانی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی
وب سایت: goo.gl/60nfi5
پست الکترونیکی: saeed.pouroostaei [at] atu.ac.ir
دکتر علی جلالی دیزجی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
وب سایت: goo.gl/1uccxs
پست الکترونیکی: dizaji [at] yahoo.com
دکتر حمیدرضا رادفر
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مدیر کتابخانه های پزوهشگاه
وب سایت: goo.gl/ks0vjw
پست الکترونیکی: hamidreza_radfar [at] yahoo.com
دکتر علی مرجائی
عضو کمیته علمی
دانش آموخته دکترای مدیریت فناوری اطلاعات
وب سایت: ali.marjaie@gmail.com
پست الکترونیکی: ali.marjaie [at] gmail.com
دکتر فیصل عامری
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبائی
وب سایت: 217.218.98.136/homepage/9693195/?lang=fa-ir
پست الکترونیکی: attorneys [at] adla.ir
دکتر پیام حنفی زاده
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی
وب سایت: 217.218.98.136/homepage/7706761/?lang=fa-ir
پست الکترونیکی: hanafizadeh [at] gmail.com
کمیته اجرایی
دکتر عصمت مومنی
دبیر اجرایی کنفرانس
استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
وب سایت: goo.gl/xs411c
پست الکترونیکی: momeni.esmat [at] yahoo.com
ژیلا کاظمی
مسئول دبیرخانه
دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مدیریت اطلاعات
پست الکترونیکی: example [at] mail.com
زهرا شهریار
پشتیبان سایت و گرافیست
دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش مدیریت اطلاعات
پست الکترونیکی: zahra.shahriyar [at] gmail.com
کمیته صنعت
امین گورانی
دبیر کمیته ارتباط با صنعت
دانشجوی کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی
پست الکترونیکی: example [at] mail.com
کمیته پشتیبانی
مهدی زندی
دبیر کمیته مالی
دانشجوی کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی
پست الکترونیکی: example [at] mail.com
کمیته اجرایی
فاطمه مالک، سمیه فرزادی، منیره عدلی، بهاره عباسی، شیرین فکری، ابراهیم جهانشاهی، زهرا حسین نیا، مرضیه منافی، مریم کیانفرد
سایر همکاران
دانشجو دانشگاه علامه طباطبائی
پست الکترونیکی: example [at] mail.com